THÔNG BÁO

Để sơ kết nửa nhiệm kỳ 2014-2016 của Ban điều phối quốc gia Quỹ toàn cầu V...
aaaaaa
TTĐiểm giám sátThời gianCán bộ chịu trách nhiệm thực hiệnNội dung giám sát...
aaaaaa
Nội dung Giám sátTỉnh/Đơn vịĐầu mối thực hiêna) Giám sát lồng ghép các nội...
aaaaaa

CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA

Kenyan girls get cervical cancer vaccine but women's wait for treatment goes on

Life is rough for women with cervical cancer in Kenya. Some of those attending the country's only public treatment facility sleep on benches and...

How one Ghanaian town sprayed away 74% of malaria cases in two years

In the Obuasi area of Ghana, private sector investment in tackling malaria has led to substantial business and community benefits, with drastic reductions in...

Liên kết

moh
Logo GlobalFund

Thống kê truy cập

0040546
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng
59
195
5693
3442
9135
0
40546

LỰA CHỌN THÀNH VIÊN CCM VÀ THÀNH VIÊN DỰ BỊ

CCM cần có 20-30 thành viên đại diện cho các khu vực khác nhau. Ngoài ra, tối thiểu 40% thành viên CCM phải từ các tổ chức phi chính phủ và/ hoặc các viện nghiên cứu, trừ các tổ chức song phương và quốc tế.

Các khu vực này có thể là:

 1. Cơ quan Chính phủ Việt Nam
 2. Tổ chức xã hội dân sự/NGOs
 3. Người sống chung với hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, lao và sốt rét
 4. Tổ chức tôn giáo
 5. Tổ chức quần chúng
 6. Khu vực tư nhân
 7. Hội chuyên ngành
 8. Trường và viện nghiên cứu
 9. Tổ chức quốc tế bao gồm Liên hợp quốc, các tổ chức đa phương hoặc song phương, các nhà tài trợ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ quốc tế.

Trong mỗi khu vực kể trên, các tổ chức quan tâm và làm việc liên quan tới các vấn đề về HIV, Lao, Sốt rét và Hỗ trợ hệ thống y tế có thể chọn một hoặc nhiều tổ chức, các tổ chức này sau đó sẽ chọn một người là Thành viên CCM đại diện khu vực đó trong CCM.

Quá trình lựa chọn đại diện của một khu vực phải được thực hiện trong Khu vực đó và phải được tiến hành một cách minh bạch và hoàn chỉnh dựa trên các tiêu chí rõ ràng. Các tiêu chí, quá trình lựa chọn và kết quả của quá trình này phải được Khu vực đó lưu bằng văn bản. Văn bản này được gửi đến Ban Thư ký CCM, sau đó được gửi cho các Thành viên CCM và thông tin này có thể được được truy cập công khai. CCM không thể yêu cầu sử dụng quá trình này để tự biểu quyết, mà chỉ có thể quy định quá trình này phải được thực hiện một cách minh bạch, hoàn chỉnh và dựa trên các tiêu chuẩn rõ ràn.

Đại diện các nhóm đối tượng trong CCM có quyền lựa chọn Thành viên dự bị.

TÍNH ĐẠI DIỆN

Thành viên của CCM phải đại diện cho đông đảo các đối tác ở cấp quốc gia, những người (i) quan tâm đến ứng phó với một hoặc nhiều hơn ba căn bệnh: HIV, Lao và Sốt rét và/hoặc HSS; (ii) phản ánh được vấn đề cân bằng giới; (iii) xuất thân từ khu vực nông thôn và thành phố kể cả các thành phố không thuộc thủ đô; (iv) đại diện cho những người có nguy cơ. Cần cố gắng đảm bảo nhiều nhất có thể đại diện từ các khu vực này giữ các vị trí cấp cao.

 1. Thành viên CCM bao gồm tối thiểu 40% đại diện khu vực phi chính phủ như các tổ chức phi chính phủ trong nước, người sống với các căn bệnh, khu vực tư nhân, viện/trường nghiên cứu.
 2. CCM bao gồm đại diện từ các tỉnh thông qua đại diện về địa lý trực tiếp trong CCM.
 3. CCM đảm bảo đại diện những người bị ảnh hưởng chính, lưu ý về vấn đề dịch tễ học xã hội của ba căn bệnh và bối cảnh trong nước.
 4. Cần nỗ lực khuyến khích thành viên là nữ trong CCM, và đảm bảo rằng CCM có các thành viên hiểu biết sâu sắc về vấn đề giới của những căn bệnh này.
 5. Các tổ chức đóng vai trò là PR được yêu cầu tham gia họp CCM nhưng không được là các Thành viên có quyền biểu quyết.
 6. Tổ chức đóng vai trò là LFA sẽ được yêu cầu tham gia họp CCM nhưng không có quyền biểu quyết.
 7. Số lượng và thành phần của CCM sẽ được bầu lại sau hai (2) năm để duy trì tư cách đại diện và hiệu quả công việc tốt nhất.

ĐIỀU KHOẢN THÀNH VIÊN

Các Thành viên và Thành viên dự bị của CCM thực hiện nhiệm kỳ hai (2) năm. Khi hết nhiệm kỳ, Thành viên hoặc Thành viên dự bị của CCM có thể được cơ quan/ tổ chức của mình lựa chọn cho nhiệm kỳ tới, và sẽ có quy trình lựa chọn thành viên mới ở thời điểm này.

Không quá 50% số thành viên CCM được lựa chọn lại tại một thời điểm để đảm bảo tính liên tục của hoạt động.

CCM sẽ có một chương trình mang tính định hướng cho các Thành viên và Thành viên dự bị. Chương trình này sẽ bao gồm nội dung giới thiệu về Hướng dẫn này. Quỹ Toàn cầu cho rằng chi phí cho khóa tập huấn và định hướng cho các thành viên CCM là chi phí hợp lý cần được dự toán trong ngân sách của CCM yêu cầu Quỹ Toàn cầu tài trợ, nhằm giúp các thành viên CCM có thể thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình một cách hiệu quả.

Ban Thư ký CCM phải có sẵn tên và thông tin liên lạc của các Thành viên và Thành viên dự bị và cung cấp cho các tổ chức liên quan bao gồm các tiểu ban CCM, PR, LFA, SR và SSR.

(Quy chế Quản lý Hoạt động CCM)

 

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL