THÔNG BÁO

Để sơ kết nửa nhiệm kỳ 2014-2016 của Ban điều phối quốc gia Quỹ toàn cầu V...
aaaaaa
TTĐiểm giám sátThời gianCán bộ chịu trách nhiệm thực hiệnNội dung giám sát...
aaaaaa
Nội dung Giám sátTỉnh/Đơn vịĐầu mối thực hiêna) Giám sát lồng ghép các nội...
aaaaaa

CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA

Kenyan girls get cervical cancer vaccine but women's wait for treatment goes on

Life is rough for women with cervical cancer in Kenya. Some of those attending the country's only public treatment facility sleep on benches and...

How one Ghanaian town sprayed away 74% of malaria cases in two years

In the Obuasi area of Ghana, private sector investment in tackling malaria has led to substantial business and community benefits, with drastic reductions in...

Liên kết

moh
Logo GlobalFund

Thống kê truy cập

0040523
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng
36
195
5670
3442
9112
0
40523

I. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN CCM

Mỗi Thành viên CCM cần sẵn sàng thực hiện các trách nhiệm sau:

 • Tôn trọng và tuân theo Hướng dẫn này và các chính sách, quy định khác đã được CCM phê duyệt theo Hướng dẫn này.
 • Tham gia và chủ động tham gia các cuộc họp của CCM.
 • Tự do chia sẻ kinh nghiệm và các thông tin liên quan trong các buổi họp.
 • Tôn trọng và tuân theo các quyết định của CCM.
 • Thường xuyên hỏi ý kiến tư vấn của các tổ chức và cá nhân trong ngành và ngoài đơn vị công tác để có thể đóng góp ý kiến một cách công bằng và chính xác trong các cuộc họp của CCM.
 • Tất cả các thành viên CCM đều được mời tham gia họp khi CCM cần đưa ra các quyết định. CCM sẽ thực hiện cơ chế biểu quyết đa số.
 • Các thành viên là cá nhân đại diện cho quyền lợi của nhóm đối tượng được đề cử sẽ chịu trách nhiệm chia sẻ thông tin với những người trong nhóm một cách cởi mở và kịp thời, và cần tham khảo tư vấn của những người trong nhóm để đảm bảo rằng ý kiến của cả nhóm được thể hiện trong các cuộc họp và trong quá trình đưa ra quyết định của CCM.
 • Các thành viên cần trung lập và khẳng định một nguyên tắc rằng các thành viên CCM đại diện cho quyền biểu quyết của một nhóm đối tượng  chứ không phải là đại diện cho tổ chức/cơ quan mà mình công tác.
 • Các thành viên CCM phải công bố công khai các xung đột về lợi ích một cách cởi mở và hạn chế phát ngôn hoặc biểu quyết trong khi CCM giải quyết vấn đề này. Khi xác định được có xảy ra xung đột lợi ích, thành viên này có thể tham gia vào các cuộc thảo luận, nếu được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch mời, nhưng không được bỏ phiếu về vấn đề liên quan.
 • Bất kỳ Thành viên CCM đều có trách nhiệm công khai những xung đột lợi ích tiềm năng liên quan đến Thành viên khác với điều kiện cần có bằng chứng chứng thực. Nếu CCM đồng ý, Thành viên liên quan sẽ bị buộc không được tham dự thảo luận về vấn đề này.
 • Vai trò của các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức đa phương và song phương và các tổ chức phát triển khác trong CCM cần được dựa trên phương thức đối tác quốc gia và thể hiện vai trò của các đối tác trong việc phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét ở Việt Nam.
 • Vai trò và trách nhiệm trên cũng được áp dụng cho các thành viên dự bị.

 

II. QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN CCM

Mỗi Thành viên CCM đại diện cho một cộng đồng cụ thể; Chủ tịch và Phó Chủ tịch CCM là các cá nhân đại diện cho toàn thể các Thành viên CCM. Mỗi thành viên CCM có những quyền hạn sau:

 1. Quyền tham gia tất cả các cuộc thảo luận và hoạt động của CCM.
 2. Quyền được sử dụng tiếng Việt trong các cuộc họp (sẽ được dịch/tóm tắt cho các thành viên nước ngoài không sử dụng tiếng Việt).
 3. Quyền nhận các tài liệu liên quan bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
 4. Quyền đề xuất nội dung họp cho cuộc họp CCM tiếp theo.
 5. Quyền phát biểu ý kiến đối với tất cả các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của cơ chế trước khi đưa ra quyết định.
 6. Quyền ký, hoặc từ chối ký, các đề xuất CCM gửi Quỹ Toàn cầu (với điều kiện Thành viên CCM từ chối ký đề xuất phải nêu rõ lý do và sẽ được lưu lại trong biên bản họp).
 7. Quyền biểu quyết bất kỳ vấn đề nào cần mang ra biểu quyết.
 8. Quyền đề xuất tới các Thành viên CCM vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên OC, và các thành viên khác
 9. Quyền nhận chi phí đi lại khi tham dự các cuộc họp của CCM hoặc tham gia các hoạt động khác của CCM, hoặc khi thực hiện nhiệm vụ của CCM ở các địa điểm khác trong nước hoặc nước ngoài, phụ thuộc vào việc CCM nhận đủ ngân sách cho mục đích này hay không.

Các quyền trên cũng sẽ được áp dụng cho các Thành viên dự bị, trừ mục iv và v chỉ được thực hiện khi Thành viên đó vắng mặt hoặc nếu Thành viên đó ủy quyền cho Thành viên dự bị. Mục vi áp dụng cho các Thành viên dự bị chỉ khi họ thay mặt thành viên vắng mặt tham dự.

(Quy chế Quản lý Hoạt động CCM)

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL