THÔNG BÁO

Để sơ kết nửa nhiệm kỳ 2014-2016 của Ban điều phối quốc gia Quỹ toàn cầu V...
aaaaaa
TTĐiểm giám sátThời gianCán bộ chịu trách nhiệm thực hiệnNội dung giám sát...
aaaaaa
Nội dung Giám sátTỉnh/Đơn vịĐầu mối thực hiêna) Giám sát lồng ghép các nội...
aaaaaa

CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA

Kenyan girls get cervical cancer vaccine but women's wait for treatment goes on

Life is rough for women with cervical cancer in Kenya. Some of those attending the country's only public treatment facility sleep on benches and...

How one Ghanaian town sprayed away 74% of malaria cases in two years

In the Obuasi area of Ghana, private sector investment in tackling malaria has led to substantial business and community benefits, with drastic reductions in...

Liên kết

moh
Logo GlobalFund

Thống kê truy cập

0040543
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng
56
195
5690
3442
9132
0
40543

VIDEO: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TOÀN CẦU VÀ CCMs (Click vào đường link để xem video)

Ban điều phối Quốc gia tại Việt Nam (CCM) có sứ mệnh to lớn là một cơ quan điều phối quốc gia về AIDS, Lao, Sốt rét và Hỗ trợ hệ thống y tế.

Ban đầu, CCM được thành lập theo Quyết định số 4557/QD-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2004 với 23 thành viên, nhằm quản lý các ứng phó của quốc gia về ba căn bệnh là HIV, Sốt rét, Lao, cũng như việc Hỗ trợ hệ thống y tế cũng như điều phối nguồn lực của tất cả các đối tác. CCM Việt Nam dựa trên nền tảng và có tính kết nối với các cơ chế hiện có để lập kế hoạch tại cấp quốc gia và phù hợp với các kế hoạch chiến lược quốc gia. Các thành viên trong CCM đại diện cho nhiều bên liên quan khác nhau, mỗi thành viên đại diện cho một tổ chức quan tâm đến việc chống lại một hay nhiều hơn trong ba căn bệnh nêu trên. Vai trò và chức năng của mỗi bên liên quan có quan hệ đối tác với CCM được cơ chế này thống nhất, đảm bảo sự công bằng và minh bạch giữa các đối tác.

CCM là một cơ chế do Quỹ Toàn cầu ủy thác. Thỏa thuận viện trợ của Quỹ Toàn cầu bao gồm các điều khoản, ủy quyền cho CCM thực hiện vai trò của mình và các PR phối hợp với CCM để thực hiện các hoạt động giám sát. Để thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả hơn và tăng quyền cho CCM, CCM sẽ thành lập một Ban Quản lý dự án (CPMU) để nhận tài trợ của Quỹ Toàn cầu cho các hoạt động của CCM và tạo tư cách pháp lý tượng trưng cho CCM.

Trong mối quan hệ với Quỹ Toàn cầu về Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (sau đây được gọi là Quỹ Toàn cầu, GFATM hoặc GF), CCM Việt Nam có nghĩa vụ:

  • Dự thảo và đệ trình các đề xuất cho Quỹ Toàn cầu;
  • Thực hiện giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện viện trợ của Quỹ Toàn cầu.

Một yêu cầu cho tất cả các đề xuất yêu cầu tài trợ nộp cho Quỹ Toàn cầu là việc thành lập một cơ chế điều phối quốc gia đa ngành hoặc một diễn đàn đối tác đại diện bởi đông đảo các thành viên từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và/hoặc xã hội dân sự và các tổ chức đa phương, song phương, các nhà tài trợ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Các đại diện này cần có năng lực, kiến thức nền và kinh nghiệm để thực hiện vai trò chủ chốt trong việc xây dựng đề xuất, đề nghị phân bổ ngân sách và giám sát thực hiện nhằm đảm bảo các nguồn tài trợ của Quỹ Toàn cầu được sử dụng một cách hiệu quả.

Là một trong những thành tố quan trọng trong cơ cấu/tổ chức của Quỹ Toàn cầu, CCM đóng vai trò trung tâm trong cam kết của Quỹ Toàn cầu về quyền tự chủ quốc gia và các quyết định liên quan đến việc quản lý nguồn viện trợ. Là một diễn đàn đối tác ở cấp quốc gia, CCM xây dựng, tổng hợp và đệ trình các đề xuất tài trợ cho Quỹ Toàn cầu dựa trên các ưu tiên và nhu cầu quốc gia. Khi các yêu cầu này được Quỹ Toàn cầu phê duyệt, và sau khi hoàn tất đàm phán về tài trợ với Ban Thư ký Quỹ Toàn cầu, CCM sẽ thực hiện giám sát tiến độ triển khai của mình.

Việc thực hiện giám sát viện trợ là trách nhiệm cơ bản của CCM. CCM được yêu cầu phải thống nhất kế hoạch giám sát nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện và các nguồn được sử dụng đúng theo quy định trong thỏa thuận viện trợ. Việc xây dựng kế hoạch giám sát và công cụ quản lý để theo dõi tiến độ thực hiện của PR rất quan trọng để đảm bảo trách nhiệm giải trình thỏa đáng đối với việc sử dụng viện trợ, và để hỗ trợ PR trong các lĩnh vực vượt quá tầm kiểm soát và ngoài nghĩa vụ của họ. Đây cũng là yêu cầu về tính pháp lý của viện trợ.

(Quy chế Hoạt động CCM)

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL