THÔNG BÁO

Để sơ kết nửa nhiệm kỳ 2014-2016 của Ban điều phối quốc gia Quỹ toàn cầu V...
aaaaaa
TTĐiểm giám sátThời gianCán bộ chịu trách nhiệm thực hiệnNội dung giám sát...
aaaaaa
Nội dung Giám sátTỉnh/Đơn vịĐầu mối thực hiêna) Giám sát lồng ghép các nội...
aaaaaa

Liên kết web

moh
Logo GlobalFund
sot
sotHCM

CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA

Kenyan girls get cervical cancer vaccine but women's wait for treatment goes on

Life is rough for women with cervical cancer in Kenya. Some of those attending the country's only public treatment facility sleep on benches and...

How one Ghanaian town sprayed away 74% of malaria cases in two years

In the Obuasi area of Ghana, private sector investment in tackling malaria has led to substantial business and community benefits, with drastic reductions in...

Liên kết

moh
Logo GlobalFund

Thống kê truy cập

0040500
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng
13
195
5647
3442
9089
0
40500

Các nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban Sốt rét của CCM bao gồm nhưng không giới hạn trong những nhiệm vụ sau:

29.1.    Hỗ trợ xây dựng các đề xuất gửi Quỹ Toàn cầu đảm bảo rằng các đề xuất này phù hợp với quy định của Chính phủ Việt Nam và các yêu cầu của Quỹ Toàn cầu.

29.2.    Hỗ trợ chuẩn bị các nhận xét cho Ban Kiểm tra Kỹ thuật (TRP). Phối hợp với các đối tác triển khai ở cấp quốc gia và địa phương

29.3.    Tư vấn cho các đối tác triển khai về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến thực hiện chương trình và tạo một diễn đàn để công bố thông tin và dữ liệu liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Quốc gia về Sốt rét

29.4.    Giám sát xây dựng đề xuất dựa trên kết quả; có các chỉ số rõ ràng về kết quả, hiệu quả và tác động; xác định được kết quả, có ngân sách dựa trên đơn giá

29.5.    Tư vấn cho CCM trong việc phê duyệt đề xuất kèm theo bản tóm tắt đề xuất, liệt kê các điểm mạnh và điểm yếu. Bản tóm tắt này phải được gửi cho CCM hai (2) tuần trước khi họp CCM để thông qua đề xuất và để các thành viên CCM có thời gian đọc bản tóm tắt và chuẩn bị nhận xét và phản hồi

29.6.    Tư vấn CCM về các vấn đề chính sách, bao gồm việc xây dựng và thực hiện các sáng kiến tài trợ chính

29.7.    Hỗ trợ CCM trong các hoạt động giám sát, bao gồm theo dõi công tác triển khai của PR và SR thông qua xem xét các báo cáo hàng quý về tình hình tài chính, vấn đề quản lý và chương trình trước các cuộc họp CCM

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL