Khảo sát thực địa tại tỉnh Yên Bái

Ngày 01/10/2019, Đoàn giám sát do G.S Trịnh Quân Huấn, Chủ tịch CCM làm trưởng đoàn đã tiến hành kế hoạch thực địa tại tỉnh Yên bái nhằm kiểm tra tình tình triển khai các dự án HIV/AIDS và Lao trên đị...

LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732273 - FAX: 02462732239

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP GS.TS. TRỊNH QUÂN HUẤN - CHUYÊN GIA CAO CẤP BỘ Y TẾ

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM