Giám sát thực địa tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2020, Ban Điều phối Quốc gia Quỹ toàn cầu (CCM) tại Việt Nam tiến hành giám sát việc triển khai các dự án phòng, chống Sốt rét...

Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực Ban điều phối Quốc gia Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tại Việt Nam năm 2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7 năm 2020, Ban Điều phối Quốc gia Quỹ toàn cầu (CCM) tại Việt Nam tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực năm 2020 tạ...

Giám sát thực địa tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020, từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 6 năm 2020, Ban Điều phối Quốc gia Quỹ toàn cầu (CCM) tại Việt Nam tiến hành giám sát việc triển khai các dự án phòng, chống HIV/AID...

Khảo sát thực địa tại tỉnh Yên Bái

Ngày 01/10/2019, Đoàn giám sát do G.S Trịnh Quân Huấn, Chủ tịch CCM làm trưởng đoàn đã tiến hành kế hoạch thực địa tại tỉnh Yên bái nhằm kiểm tra tình tình triển khai các dự án HIV/AIDS và Lao trên đị...

LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732195 

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM