Thông báo tuyển dụng

Ban Điều Phối Quốc gia Quỹ Toàn Cầu Việt Nam tuyển dụng ứng viên làm việc tại vị trí Trợ lý Ban Thư ký Ban Điều Phối Quốc gia Quỹ Toàn Cầu Việt Nam. ...

LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732273 - FAX: 02462732239

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP GS.TS. TRỊNH QUÂN HUẤN - CHUYÊN GIA CAO CẤP BỘ Y TẾ

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM