Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

CCM Việt Nam được thành lập như một diễn đàn đối tác bao gồm một số đại diện các nhóm đối tượng từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế để thực hiện vai trò và nhiệm vụ quy định ở Chương B, và không phải là cá nhân đại diện tổ chức, cơ quan nào cụ thể. Cơ cấu này rất thiết thực để các thành viên hiện nay của CCM có thể thực hiện vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình một cách hiệu quả. Vì mục đích này, nhiệm vụ quản lý CCM sẽ do Chủ tịch CCM và hai Phó Chủ tịch (một người đại diện cho Chính phủ và một người đại diện cho tổ chức quốc tế) thực hiện với sự hỗ trợ của Thư ký, người sẽ thực hiện các nhiệm vụ thường nhật và hỗ trợ các quyết định của CCM.

 

 

 

Chủ tịch

GS.TS. Trịnh Quân Huấn

 

 

Phó chủ tịch

TS. Trần Thị Giáng Hương

 

 

 

Phó chủ tịch

TS. Kristan Schoultz


CCM Việt Nam sẽ duy trì số lượng thành viên hợp lý (trong khoảng 20-30 thành viên) nhằm hoạt động và hoàn thành các trách nhiệm một cách có hiệu quả. CCM Việt Nam đã thống nhất bằng văn bản về cơ cấu tổ chức của Ban Điều phối để đảm bảo tính minh bạch. Cơ cấu tổ chức của CCM Việt Nam được miêu tả dưới đây.

 

CCM Việt Nam có một Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch. Để CCM hoạt động có hiệu quả, CCM được 4 Tiểu ban CCM hỗ trợ (gồm 3 Tiểu ban chuyên môn về 3 căn bệnh và Tiểu ban Hỗ trợ hệ thống y tế, và Ủy ban Giám sát). Khi cần CCM cũng có thể thành lập thêm các ủy ban, nhóm công tác và các nhóm đặc biệt. CCM và/hoặc PR cũng có thể tìm và cung cấp chuyên gia tư vấn khi cần. Hình thức và nhiệm vụ của các Tiểu ban và Ủy ban giám sát được quy định dưới đây.
Ủy ban Giám sát:
Ủy ban Giám sát của CCM (OC) sẽ có trách nhiệm xem xét và khuyến nghị CCM về các báo cáo do PR, LFA và các Tiểu ban CCM gửi. Ủy ban giám sát của CCM đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ CCM hoàn thành chức năng giám sát. Với sự hỗ trợ của các tiểu ban kỹ thuật, Ủy ban giám sát của CCM xem xét các báo cáo của PR và đưa ra các nhận xét và khuyến nghị đầu tiên về quá trình hoạt động của PR dựa trên dashboard do Ban Thư ký CCM chuẩn bị, để CCM thảo luận và thông qua tại các cuộc họp theo quý.

LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732273 - FAX: 02462732239

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP GS.TS. TRỊNH QUÂN HUẤN - CHUYÊN GIA CAO CẤP BỘ Y TẾ

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM