Giám sát thực địa tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai
Ngày xuất bản: 29/09/2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2020, Ban Điều phối Quốc gia Quỹ toàn cầu (CCM) tại Việt Nam tiến hành giám sát việc triển khai các dự án phòng, chống Sốt rét và Lao được tài trợ bởi Quỹ Toàn cầu trên địa bàn 02 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Mục đích nhằm giám sát, đánh giá thực tế kết quả triển khai các Dự án được tài trợ bởi Quỹ Toàn cầu tại hai tỉnh. Tình hình tổ chức, triển khai thực hiện dự án năm 2018, 2019 và 8 tháng đầu năm 2020; Tiến độ, giải ngân dự án giai đoạn 2018 – 2020, những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện và giải ngân dự án.

Đoàn giám sát do PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Chủ tịch CCM Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn; Ts. Kidong Park, Phó Chủ tịch CCM Việt Nam, Trưởng đại diện của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam; ông Thomas Mourez, Chủ tịch Ủy ban Giám sát của CCM Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao, đại diện Bộ Y tế và các thành viên của CCM Việt Nam; đại diện của Ban QLDA hỗ trợ phòng chống Sốt rét, Ban QLDA Quỹ Toàn cầu phòng chống Lao.

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Y tế Đắk Lắk

Trong thời gian làm việc tại địa phương, Đoàn giám sát đã làm việc với Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viên Lao và bệnh phổi tỉnh, trung tâm y tế tỉnh, trạm y tế xã và đại diện các tổ chức dựa vào cộng đồng tại tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Y tế Gia Lai

 

Đoàn giám sát làm việc tại trung tâm Y tế huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

CÁC TIN KHÁC
LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732195 

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM