Họp thông qua bản đề cương đệ trình Quỹ Toàn cầu của dự án RAI3E cho giai đoạn 2021 - 2023
Ngày xuất bản: 23/03/2020

CCM Việt Nam họp thông qua bản đề cương đệ trình Quỹ Toàn cầu của dự án RAI3E (Dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2021 - 2023) vào ngày 06 tháng 3 năm 2020 tại Bộ Y tế.

Vào 9h00, ngày 06/3/2020 tại phòng họp 2, Tầng 3 Bộ Y tế, Ban điều phối Toàn cầu Việt Nam đã tổ chức cuộc họp thông qua bản đề cương đệ trình Quỹ Toàn cầu của dự án RAI3E. 

Tại cuộc họp, Ban thư ký CCM đã tóm tắt nội dung của cuộc họp ngày 15/1/2020. Các thành viên CCM đã thống nhất chọn Ts. Nguyễn Thị Minh Châu, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc Bộ Y tế tế làm phó chủ tịch CCM giai đoạn 2020-2022. Đại diện của PR sốt rét, PGS.TS. Trần Thanh Dương đã trình bày bản đề cương của dự án RAI3E giai đoạn 2021 – 2023 để đệ trình Quỹ Toàn cầu. Các thành viên cũng đã góp ý Quy chế hoạt động của CCM Việt Nam và được thông báo kế hoạch hoạt động CCM Quý 1 & 2.

CÁC TIN KHÁC
LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 LK8 LK9 LK10

BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ: SỐ 138A, GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, TP.HÀ NỘI - ĐIỆN THOẠI: 02462732195 

EMAIL: CCMVIETNAM@GMAIL.COM